تماس با ما

 نشانی: کرج ، انتهای رجایی شهر،تقاطع بلوار موذن و استقلال ، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)
دانشکده فنی و مهندسی
دبیرخانه طرح ماندگار فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن تماس و پست الکترونیکی :
majidghafouri@kiau.ac.ir

09356139741

02634182420