مقررات فراخوان

۱-از ارسال طرح های تکراری ویا کپی شده اجتناب گردد لذا چنانچه اثر ارسالی مصداق (کپی باشد) علاوه بر حذف اثر در هر مرحله مسئولیت عواقب حقوقی ناشی از کپی برداری غیر مجاز در قبال صاحبان اصل اثر ،بر عهده شرکت کننده است.

۲-حد اکثر دو نفر برای هر تیم معرفی گردد. در مورد آن دسته از افراد حقیقی که بصورت گروهی در فراخوان شرکت می کنند ، یک نفر به نمایندگی از گروه عهده دار مکاتبات اداری معرفی گردد .

۳-طرح های برتر و برگزیده تحت مالکیت اثر های هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج خواهد بود.

۴-تکمیل و ارسال فرم مشخصات و تعهد نامه شرکت در مسابقه طرح مانگار فرهنگی ، پس از دانلود فرم اولیه از همین سایت و ارسال به دبیر خانه مسابقه.