نحوه ارائه

۱-کلیه طرح ها و مدارک مربوطه حد اکثر در سه شیت در ابعاد  ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر و بصورت لمینیت شده به همراه سی دی مربوطه ارائه شود.

۲-ارائه شرح طرح مایه و ایده کلی هر طرح و توضیح درباره فرایند طراحی و ارائه نقشه فنی جزئیات اجرائی ، نوع مصالح و تکنولوژی مورد استفاده برای اجرای طرح و براورد تقریبی و واقع بینانه ای از هزینه اجراء طرح به همراه مدارک مربوطه ارائه شوند.

۳- ماکت حجمی  در ابعاد کوچک(حداکثر ۳۰ *۲۰ *۰ ۲ سانتی متر) به منظور معرفی بهتر طرح می تواند ارائه شود.ی