شرایط شرکت در مسابقه

تاریخ های ویژه مسابقه عبارتند از:

۱- آخرین مهلت دریافت آثار ارسالی به دبیرخانه مسابقه دهم دی ماه سال هزارو سیصد و نود و پنج می باشد.

۲ - اعلام نتایج داوری یکم بهمن ماه سال هزارو سیصد و نود و پنج می باشد.

۳ - تقدیر از نفرات برتر دهه فجر بهمن ماه سال هزارو سیصد و نود و پنج می باشد.